معرفی زبان ++C

خلاصه تعریفی از زبان برنامه نویسی سی‌پلاس‌پلاس (C++) این زبان دارای قابلیت‌های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌ یافته، برنامه‌نویسی شیءگرا،…