مکان ها و جاذبه های گردشگری شهر کاشان به همراه عکس

کاشان

شهر کاشان یکی از زیباترین شهر های کشورمان ایران است . بدون تردید همه معروفیت گلاب کاشان را شنیده ایم و می دانیم که این بخش تا چه حد سود…

تمام نسخه های بازی اساسین کرید از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹

اساسین کرید

اولین سری بازی های اساسین کرید در سال ۲۰۰۷ منتشر شد که از لحاظ داستانی به واقعیت نزیک بود . در این مقاله از سری مقالات بازی در سایت دهکده…