نحوه پاسخ به سوالات عجیب و غریب کودکان (بخش اول)

سوالات عجیب و غریب کودکان

گاهی اوقات در میان هیاهوی سادگی بچه ها و معصومیتشان ناگهان سوالات عجیب و غریب به ذهنشان میرسد که حتی والدین جوابشان را نمی دانند یا حتی اگر هم بدانند…